En hobby må man jo ha Sist oppdatert 13.04.10

Fotografering har vært min hobby nummer én, men ikke den eneste. Min siste ervervede hobby går ut på å finne ut mest mulig om tråleren Enderby. Inspirasjonen til dette har ligget i en av familiens fotoalbum med ca. 80 sorthvitbilder fra England. Verken min far eller andre har skrevet noen kommentarer til disse fotografiene. Det eneste som er vel kjent, er at de er tatt tidlig på 50-tallet, og at byen heter Lowestoft. De to personene som drikker te på stranda er helt ukjente.


Side 1 i Lowestoft-albumet

Bildene har pirret min nysgjerrighet i alle år.

Jeg begynte selvfølgelig å "jobbe" med denne hobbyen alt for sent. Hadde jeg startet ett år tidligere hadde jeg antakelig fått snakket med Lindquist Mathisen før han døde i 2005. Og skuffelsen ble ikke mindre da det gikk opp for meg at tante Hagar Tårnes, som jo hadde en sylskarp hukommelse til det siste, heller ikke hadde noe å bidra med. Da jeg besøkte henne sommeren 2006 fortalte hun meg at broren aldri hadde snakket med henne om Englandsturen!


Da jeg begynte å undersøke i dette for oss mysteriøse kapittelet av min fars liv, begynte jeg også på en bildefortelling. Jeg valgte da å benytte Microsoft Word. Dokumentet er nå ferdig, og kan du åpne det som PDF-fil (ca. 11 MB). Sommeren 2008 dro jeg på en 10-dagers kombinert ferie- og forskningstur til Lowestoft, og det var verdifullt. Vurderer også å dra til Hammerfest (og Bergen?) for å finne ut mer om firmaet G Robertson (som de to ukjente personene trolig representerer).