Skole og utdanning Sist oppdatert 28.05.09  

7 års pliktløp ved Borgtun folkeskole var unnagjort i 1964, og etter 3 år på Tromsø offentlige høgre allmennskole endte det med realskoleeksamen i 1967.

Så tok jeg et hvileår, jobbet på Nordøya Industrianlegg - eller Alvestad som det het den gang. Men jeg hadde bestemt meg for å satse på elektronikk og Tromsø videregående skole. Etter 1 år på Svakstrøm, og 2 år på Radio & TV, fikk jeg min første jobb på Tromsø Telemetristasjon i 1971. Der måtte jeg gjennom et kurs i digitalteknikk for å være "fit for fight".

I dag angrer jeg litt på at jeg ikke tok noen år til på skolebenken. I 1980 kjøpte jeg lærebøker i fysikk og kjemi, fag jeg manglet for å gå videre. Men motivasjonen manglet jo også, så det edte med at jeg ga opp.

Vel, det var i grove trekk den grunnleggende utdanningen. Videreutdanning gjennom livets egen skole hører selvsagt med, og der kan man jo lære så mangt. ;-)

Om du gidder må du gjerne lese min CV.