Samfunnspolitiske ytringer Sist oppdatert 01.08.11  

Inflasjon, skrekk og gru
Da våre forfedre bygde opp landet etter krigen lånte de penger til investeringene i utlandet. De hadde råd til skoler og sykehus, selv om utenlandsgjelden vokste til flere titalls milliarder. I dag har vi betalt denne gjelda tilbake, og vi har et petroleumsfond på flere hundre milliarder. Jeg fatter ikke at vi ikke har råd til å vedlikeholde disse bygningene. Økonomer og politikere tror det da blir inflasjon.
Takk og pris for at våre forfedre ikke var så dumme! ... Jarle 25.02.01.

Nye omdreininger på karusellen
Det forundrer meg at nesten samtlige jeg snakker med synes hverdagen blir stadig travlere. Hvorfor gjør vi da ikke noe med problemet, eller er stress og utbrenthet en pris vi er villige til å betale for den "velferden" vi tror er så bra? Fagforeningene sloss for at vi skal få det bedre (les mer etterutdanning, lønn og kanskje noen ekstra feriedager). For disse tiltakene må naturlig nok arbeidsgiverne ha "noe tilbake", med andre ord, nye omdreininger på karusellen! Økonomer påberoper seg den fulle sannhet når de hevder at vi må ha økonomisk vekst, og at den må være på minimum 3% årlig. Da er vel det også et godt mål på den årlige stressøkningen?
Kanskje det er på tide med litt nytenkning her? ... Jarle 13.03.01.

Fattigdomsbekjempelse i Norge
Vi lider alle av hukommelsessvikt i varierende grad. Men om jeg likevel husker rett, så satt Kristin Halvorsen på TV under forrige valgkamp (den i 2005) og uttalte at fattigdom i Norge var en skam, og at den kunne utryddes med et pennestrøk. Nåja. Så ble hun finansminister, og hadde plutselig makt nok (skulle man tro), til å utrydde den med et lite punktum! Men hva skjer... de rike blir rikere, og de fattige forblir fattige. Og hver Syttende mai roper vi HURRA. Så da er vel alt i skjønneste orden?
Jeg synes denne tildragelsen med all tydelighet viser at byråkratiet tross alt er sterkere enn politikerne.
Og kanskje er det derfor FRP med sitt nedbyggingsprogram av byråkratiet får så stor oppslutning blant folk flest? ... Jarle 31.05.09.

Samvittighet
Vi nordmenn har det så godt at vi ikke kan ha lov til å overse all elendighet i verden. Og med vårt mindreverdighetskompleks kompenserer vi i kjent stil med å fremstå som "den beste eleven i klassen". Vi deler ut "lottopremier" til noen utvalgte som inviteres til å bo i Norge. Jeg vil anta at dette er ressurssterke personer som på sett og vis deserterer sine hjemland og lar de gjenværede sloss mot elendigheten. Vi burde kanskje handlet på annet vis, for eksempel gjennom mer U-hjelp. Etter mitt skjønn gjør vi bare galt verre med våre lottopremier. Men det hjelper visstnok på samvittigheten til regjeringsadelen! ... Jarle 31.05.09.

Rettferdighet
Det er meg komplett uforståelig hvorfor krigsseilerne aldri fikk den pensjonen de etter mitt skjønn fortjente. Er det fordi man ble mer opptatt av å straffe de stakkars individene som trådte feil i de vanskelige krigsåra? I våre dager ser vi en parallell i den samme smålige behandlingen av pionerdykkerne i Nordsjøen. Jeg gremmes! Og fattigdomsbekjempelsen har jeg alt nevnt. Noe skurrer kraftig her, og jeg får liksom ikke helt til å rope hurra hver Syttende mai. Like før jeg bestemte meg for å skrive dette satt jeg og beskuet Kongeparken rett utenfor vinduet. Flaggene fra feiringen noen dager i forveien er enda ikke tatt ned. Det kommer en person inn i synsfeltet med fem plastposer. Han samler tomflasker. Jeg føler plutselig mer sympati for ham enn både politikere og byråkrater. Oppe ved AMI-hotellet åpner han søppeldunken der. Jeg holder øye med ham. Etter en drøy halvtime er han ferdig og forlater stedet. Han har nå åtte fullstappede plastposer med seg. Det slår meg: Hva tenker denne personen om rettferdighet når han ser våre nye landsmenn kledd penere enn de fleste av oss andre? ... Jarle 01.06.09.

Der Untergang
I mer enn ett og ett halvt år har Tromsø kommune hatt entreprenører til å bygge en undergang i Gyllenborgkrysset i Tromsø... Som nær nabo har jeg fått føle dette på kroppen (gjennom omdirigering av trafikk inn i vårt boområde). Her om dagen gikk noen berserk og tømte blåmaling over det som frem til nå enda ikke er tatt i bruk. Altså en form for hevnaksjon fra grasrota. Og det offentlige Norge er selvfølgelig like skuffet som når en straffedømt ikke møter opp til soning etter endt permisjon. (HALLO! Permisjon er for meg totalt uforståelig i utgangspunktet). Sytten millioner kroner skal være brukt til det som sannsynligvis kommer til å bli Norges dyreste pissoar (til glede for pøbler som skal hjem etter en fuktig natt på byen). Vel, vi får se. ... Jarle 16.04.11.