Røntgenbilder av ryggen Sist oppdatert 12.10.01  

Røntgenbilde tatt fra siden

Vi ser (ovenfra og ned) litt av L4 og hele L5.
Dernest følger S1 og bruddet gjennom S2.
Disse er alle trykket fram i lag med en flik av S3.

Bak, og i riktig posisjon ses litt av S2 og S3-S5 i tillegg til halebeinets fire virvler til venstre i bildet.

Feilstillingen er ca 2 cm der bruddet munner ut i S3-området.

L1-L5 = Lumbago (veikryggen).
S1-S5 = Sacrum (korsbeinet).

Høyre på bildet er fram i kroppen.

Bildet er trolig tatt den 17.04.00.


CT-snitt S1

Snittet viser at kjernen av virvelen er trykker fremover.
Man ser et V-formet brudd inn mot nervekanalen.

Opp på bildet er fram i kroppen.

Bildet er tatt den 13.04.00.


CT-snitt S2

Snittat viser at kjernen er delt i to (fremre og en bakre del).
Det V-formede bruddet som ses i S1 er her flatet ut.

Opp på bildet er fram i kroppen.

Bildet er tatt den 13.04.00.