Å streve med data Sist oppdatert 17.05.12

Jeg kom først i kontakt med en datamaskin i 1971. Den het SAM II, og kunne nesten ingenting. Den hadde ikke en skjerm engang. Likevel er man imponert, i dag kanskje mest pga den fysiske størrelsen. Men det var i det minste en digital computer. De første datamaskinene, som ble konstruert på slutten av 30-tallet, benyttet analog teknikk (radiorør).

Arbeidet i GSOC var mer terminalpreget, med maskinparker i egne datarom. Tyskerne var nok stolte, men slapp oss ikke for tett innpå fasilitetene sine.

Hos Tromsø Elektro AS i 1980 var PC-en et verktøy som nylig var tatt i bruk. Data ble lagret på 7,5 " disketter! Harddisker var enda ikke blitt vanlige dengang. Så kom PC-er med harddisker, og etter hvert ble disse utviklet til kraftige PC-er som mange har i privat eie i dag.

Siden 1988 har jeg utviklet databaseprogrammer for Brann- og redningsseksjonen i Tromsø kommune. De første programmene laget jeg i dBASE III+ under operativsystemet DOS. Da Windows kom måtte jeg over på Visual dBASE. Overgangen til objektorientert programmering var ikke helt enkelt for en selvlært amatør som meg, men programmet Brannreg ble likevel bra.

Problemet med data er at det kommer ny software i stadig økende tempo. Verdifull produksjonstid må ofres til opplæring for ikke å bli akterutseilt. De mest ekstreme bruker all sin tid på å installere programmer de aldri bruker.

Jeg liker å jobbe med grafikk. Gamle bilder får nytt liv når man leker med dem i grafikkbehandlere. Min Mailto-logo nederst på hovedsiden er et resultat av en av mine hobbyer, nemlig å streve med data.

Våren 2012 ble jeg headhunted for å gi liv til NM i Fotball for Brannfolk på Internett. Tiden var knapp, og i stedet for å etablere en ny webadresse stilte jeg min egen nettside til rådighet. Og da jeg på nytt ble bedt om å lage ei nettside i 2017 fikk vi ryddet opp i forholdet. Du kan se begge nettsidene her NM 2012 og NNM 2017.

Siden er under utvikling, og det er meningen å komme med mer stoff etter hvert.